logo

Obec Raková, Kysucké kultúrne stredisko Čadca a mesto Čadca zverejňujú propozície 51. ročníka divadelnej prehliadky s názvom Paláriková Raková. Divadelné súbory sa môžu prihlásiť do súťaže do 1 marca 2018.

docPropozície