DSC 0128

V sobotu, 13 januára 2018 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru obce Raková. Výročnej členskej schôdze sa okrem jej členov zúčastnil starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, funkcionári okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  v Čadci, členovia partnerských dobrovoľných hasičských zborov z okolia, Českej republiky a Poľska a poslanci obecného zastupiteľstva v Rakovej, Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Jana Hnidková, Jaroslav Petrák, Marián Šuška.

Výročnú členskú schôdzu viedla a na úvod všetkých privítala Michaela Balošáková. Po nej sa slova ujal veliteľ DHZ Dominik Urbaník, ktorý v správe o činnosti zhodnotil výsledky dobrovoľného hasičského zboru v obci, počty zásahov a úspechy v súťažiach. Starosta obce Mgr. Anton Heglas v príhovore poďakoval všetkým členom zboru za pomoc a obetavosť pri práci, ktorú vykonávajú pre obec, jej občanov, dobrovoľne a to bez nároku na odmenu. V mene poslancov obecného zastupiteľstva odovzdal najvyššie ocenenie obce a to Cenu obce Raková. Ocenenie bolo udelené za dlhoročnú prácu v Dobrovoľnom hasičskom  zbore obce Raková:

Ľudovítovi Kováčikovi

Antonovi Kapusniakovi

Ladislavovi Heglasovi - in memoriam

Ladislavovi Čišeckému - in memoriam ( cena bude pozostalým odovzdaná dodatočne)

 

Okrem ocenení udelených obcou Raková boli funkcionármi DHZ Slovenskej republiky udelené členom zboru  povýšenia do nových hodností. Taktiež boli ocenení členovia zboru, ktorí sa minulý rok dožili významného životného jubilea.  Čestným predsedom Dobrovoľného hasičského zboru bol zvolený dlhoročné predseda - Ľudovít Kováčik.