Počet obyvateľov k 1.1.2017 - 5503
 
Počet narodených 61
Počet prisťahovaných 100
Počet zomretých 45
Počet odsťahovaných 70
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2017 - 5549
 
Medziročný prírastok 46 obyvateľov .
Počet narodených  chlapcov       26
Počet narodených dievčat           35
Počet rozvodov                              6
Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2017  -  38,59 roka