Obec Raková s znepokojením prijala informáciu o zrušení ambulancie zubného lekára v obci Raková. Obecný úrad v Rakovej  sa o zrušení ambulancie dozvedel z listu od nájomcu priestorov a to až 2. januára 2018. Celý proces zrušenia spoločnosti, ktorá prevádzkovala ambulanciu musel trvať minimálne od septembra 2017 a je pre nás nepochopiteľné, prečo boli pacienti objednávaní na ošetrenie ešte teraz na január. Taktiež je nepochopiteľné, ako je možné, že v procese schvaľovania poskytovania zdravotníckej starostlivosti v obci s počtom 5549 obyvateľov, Žilinský samosprávny kraj súhlasí s premiestnením ambulancie do susedného mesta Čadca, bez stanoviska vedenia obce, dokonca to obci nedali ani na vedomie. Vôbec sa nezakladajú na pravde informácie, že ambulancia bola zatvorená kvôli zlému technickému stavu alebo vysokému nájmu. Budova zdravotného strediska má už viac rokov. Ale aj tak sa snažíme  vyjsť v ústrety lekárom. Dôkazom toho je rekonštrukcia ambulancií praktického lekára pre dospelých a detskej ambulancie. U nájomcu zubnej ambulancie sme sa vždy snažili vyjsť v ústrety a k dnešnému dňu neevidujeme žiadne podanie na nevyhovujúci technický stav priestorov. Čo sa týka výšky nájmu, myslíme si že táto otázka nie je na mieste. Veď zaplatiť nájom 57 Eur mesačne za 59 metrov štvorcových prenajatej plochy je symbolická cena. V každom prípade vyvinieme maximálne možné úsilie, aby sme naspäť do Rakovej získali nového lekára a činnosť ambulancie sa obnovila. Či sa nám to podarí je otázne. V stave kedy je rapídny nedostatok lekárov na celom Slovensku, to bude veľmi náročné. O ďalšom postupe budeme našich občanov informovať

 

pdfOznámenie o zrušení spoločnosti