DSCN13281

Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším" obec Raková, ako každý rok pripravila dňa 22.10.2017  posedenie pre našich dôchodcov. Na podujatie ´´Jeseň  života je dar“ boli pozvaní starší občania, ktorí mohli takto príjemne spoločne stráviť nedeľné popoludnie. Z javiska sa deti prihovorili k starkým básňou a  piesňami. Odzneli ľudové piesne  „Keď sa žitko zelenalo....“, „Do rána je malá chvíľa....“, „Sadla včielka na jablonku....“, „Od mestečka do mlyna......“. Na očiach nejedného poslucháča bolo vidieť nostalgiu, návrat do čias, keď mali o pár rôčkov menej.

 

Dôchodcovia si mohli  spoločne posedieť, porozprávať sa pri  občerstvení. Kto chcel, mohol sa pridať k heligónkarom a spoločne si zaspievať. Na záver čakalo dôchodcov aj malé prekvapenie, každý  z nich dostal zdarma tombolový lístok. V tombole bolo 25 cien, ktoré venovala obec Raková, starosta obce Raková a miestni podnikatelia, za čo im chceme touto cestou poďakovať. Tešíme sa na ďalší ročník.

CVČ Raková