Vážení občania, predstavujeme Vám zámer rozšíriť výstavbu rodinných domov v miestnej časti Raková Fojstvo II. Pôvodný návrh vyplynul z diskusie počas rokovania Obecného zastupiteľstva v Rakovej minulý rok. Vedenie obce má v pláne v roku 2018 zrekonštruovať miestnu komunikáciu vo Vašej ulici. Časť rodinných domov nie je do dnešného dňa napojená na verejnú kanalizáciu a niektoré z rodinných domov majú problémy aj s dodávkou pitnej vody. Rozšírenie siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie si vyžiada investíciu s rozpočtu obce v hodnote približne 170 tisíc EUR.

V dobe dokončenia stavebných prác telocvične naša obec nedisponuje s touto čiastkou a finančné prostriedky chceme získať predajom stavebných pozemkov. Po napojení obce na skupinový vodovod došlo k zrušeniu vodného zdroja Fojstvo a tým aj jeho ochranného pásma. Uvoľnili sa tým pozemky pre výstavbu ďalších rodinných domov. Na základe vypracovanej štúdie v navrhovanej lokalite vzniknú stavebné parcely pre výstavbu 10 rodinných domov.

 

Raková návrh územia zmena 1

 

Obr.1. Situácia umiestnenia rodinných domov
Projekt počíta so zachovaním asfaltového ihriska, ktoré sa doplní o certifikované ochranné siete a mantinely. Pre zabezpečenie údržby vodného toku Rakovka, zostane zachovaný priechod okolo rieky v šírke 3,6 metrov od brehovej čiary. V trase novo navrhovanej cesty bude vedená verejná kanalizácia a verejný vodovod, ktorý bude pokračovať k rodinným domom v zadnej časti ulice. Ešte v roku 2006 došlo k rozparcelovaniu pozemkov pri cintoríne pod výstavbu garáži. Zámerom obce je odpredať aj tieto pozemky a všetky finančné prostriedky vrátane doplnených z rozpočtu obce použiť na rekonštrukciu miestnej komunikácie a verejného osvetlenia. Pre zachovanie transparentnosti a získania najvyššieho zdroja príjmov z predaja, bude predaj pozemkov riešený verejne obchodnou súťažou a to v súlade so Zákonom o majetku obcí.

 

C CELKOVÁ SITUÁCIA

Obr.2. Situácia projektu predĺženia siete verejného vodovodu a kanalizácie

pdfNávrh rozparcelovania pozemkov

V súvislosti s pripravovanou rekonštrukciu sa objavujú rozdielne názory občanov, ohľadom zachovania , resp. zrušenia priľahlých chodníkov. Radi by sme poznali Váš názor, či chodník využívate a po prípadnej rekonštrukciu budete využívať aj naďalej. Odstránením chodníka a rozšírením miestnej komunikácie by sa znížili komplikácie so zimnou údržbou cesty, vzniknuté s odstavenými motorovými vozidlami. Svoj názor na pripravovaný zámer rozšírenia výstavby rodinných domov, zachovania chodníkov môžete vyjadriť prostredníctvom E-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., osobne na Obecnom úrade v Rakovej, alebo na spoločnom pracovnom stretnutí na hore uvedenú tému. Pracovné stretnutie sa bude konať vo štvrtok, 26.októbra 2017 o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Rakovej.