Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva na povinnosť vykonať celoplošnú jesennú deratizáciu pri výskyte živočíšnych škodcov, a to v období do 30.11.2017. Tieto opatrenia sú povinné plniť všetky fyzické osoby – občania, podnikatelia, právnické osoby i obce. Jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov (potkany, myši). Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia. V záujme vyššej účinnosti deratizácie vyzýva všetky dotknuté organizácie na vykonanie deratizácie v ohlásenom termíne.

 Výzva_RH-2037.PDF