Regionálna rada Klubu slovenských turistov Čadca a Turistický klub Polom Raková 9.6.2018 usporiadali v Areáli zdravia pod Hríbom Majstrovstvá Žilinského kraja a III. kolo Kysuckého pohára Turisticko-orientačného behu.
V sobotu ráno sa pod Hríbom zišlo 159 pretekárov v siedmych vekových kategóriách z celého kraja. Stavitelia tratí sa počas dvoch dní museli veľmi snažiť, aby postavili vhodné trate pre všetky vekové kategórie a umiestnili azimuty v lesnom teréne z dôvodu masívneho výrubu lesného porastu. Pri tomto im veľmi pomohla dokonalá znalosť terénu, aby celé trate vyhovovali náročným kritériám súťaže.

V poslednom období sa v našej obci objavujú súkromné spoločnosti, ktoré ponúkajú majiteľom rodinných domov spoplatnené revízie odberných plynových zariadení (ďalej len ,,OPZ“). Predmetné súkromné spoločnosti majiteľom rodinných domov vo svojich ponukách tvrdia, že je ich zákonnou povinnosťou nechať si vykonať revíziu OPZ, pričom sa odvolávajú na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Z vyhlášky vyplýva povinnosť iba pre správcov bytových domov zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky plynových technických zariadení počas prevádzky.

Majiteľov rodinných domov sa táto povinnosť netýka! Je teda na slobodnom rozhodnutí každého majiteľa rodinného domu, ako často si nechá vykonať revíziu svojho OPZ. Žiadna legislatíva frekvenciu revízií neupravuje! V záujme udržiavania bezpečnosti a spoľahlivosti OPZ v rodinných domoch odborné kontroly a prehliadky odporúčame, nie sú však pre majiteľov povinné. Výrobcovia plynových spotrebičov, ako kotly, sporáky a pod. však v návodoch na inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol, ktorú odporúčame dodržiavať.

Viac informácii si môžete prečítať v nasledovnom odkaze:

 pdfRevízie odberných plynových zariadení

 

utlezaras 0

Dovoľujeme si oznámiť širokej verejnosti, že v pondelok 28.5.2018 začne platiť čiastočná uzávierka cesty II/487 v katastri obce Raková. Čiastočná uzávierka bude spočívať v uzatvorení jedného jazdného pruhu na ceste Čadca - Makov, v ckm 57,099-57,230. V rámci čiastočnej uzávierky cesty bude cestná premávka vedená v jednom jazdnom pruhu a to prostredníctvom svetelnej signalizácie. Dôvodom uzávierky je rekonštrukcia povrchu chodníkov a rozšírenie cesty II/487. Z dôvodu náročnosti prác, bude čiastočná uzávierka cesty v platnosti do 20.7.2018. Ďakujeme za pochopenie

IMGP0254

V nedeľu 3. 5. 2018 sa v rámci cyklu „Hudba v chrámoch“ uskutočnil v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský kostol) v Bratislave koncert Slovenského komorného orchestra pôsobiaceho na pôde Slovenskej filharmónie pod vedením umeleckého vedúceho a dirigenta Ewalda Danela, Chrámového speváckeho zboru sv. Jozefa – robotníka z Čadce – Kýčerky a Chrámového speváckeho zboru Gaudium z Rakovej.

DSC 0045

„Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy...“ - slovami básnika Milana Rúfusa otvorila slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek moderátorka Terezka Martausová. V nedeľu 13. mája oslavovali svoj sviatok naše mamičky. Ako odmenu za ich starostlivosť a lásku si deti z CVČ Raková, CZŠ Jána Palárika, ZŠ Milana Mravca a MŠ Fojstvo pripravili pre mamičky poďakovanie v podobe piesní, ľudového pásma, moderného tanca, divadielka i vystúpenia mažoretiek.