logo

Obec Raková, Kysucké kultúrne stredisko Čadca a mesto Čadca zverejňujú propozície 51. ročníka divadelnej prehliadky s názvom Paláriková Raková. Divadelné súbory sa môžu prihlásiť do súťaže do 1 marca 2018.

docPropozície

1510655733 zoznam 21 lokalit v ktorych bude do konca novembra odstavena elektrina

Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovanej údržby na elektrických zariadeniach dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

24.1.2018 pdfZoznam odberných miest

25.1.2018 pdfZoznam odberných miest

DSC 0128

V sobotu, 13 januára 2018 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru obce Raková. Výročnej členskej schôdze sa okrem jej členov zúčastnil starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, funkcionári okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  v Čadci, členovia partnerských dobrovoľných hasičských zborov z okolia, Českej republiky a Poľska a poslanci obecného zastupiteľstva v Rakovej, Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Jana Hnidková, Jaroslav Petrák, Marián Šuška.

Kalendár zvozu 2018

Prinášame Vám nový kalendár zvozu komunálneho odpadu obce Raková na rok 2018

 


Počet obyvateľov k 1.1.2017 - 5503
 
Počet narodených 61
Počet prisťahovaných 100
Počet zomretých 45
Počet odsťahovaných 70
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2017 - 5549
 
Medziročný prírastok 46 obyvateľov .
Počet narodených  chlapcov       26
Počet narodených dievčat           35
Počet rozvodov                              6
Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2017  -  38,59 roka