Vyhlásenie volieb 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019

pdfvyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

elektrina obr

 

Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovanej údržby na elektrických zariadeniach dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková:

pdfZoznam odberných miest 19.2.2019

     Vyhlásenie volieb 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,  voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

pdfvyhlásenie volieb

    Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V súlade § 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 16. marca 2019 (prvé kolo) a prípadne 30. marca 2019 (druhé kolo)

u t v á r a m

na území obce Raková na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov 4 volebné okrsky pre voľby prezidenta Slovenskej republiky a zároveň

u r č u j e m

pre všetky volebné okrsky rovnaký počet volebných miestností.

číslo okrsku        názov volebného okrsku

    1.                    Základná škola Milana Mravca Raková – Ústredie
    2.                    Kultúrny dom Jána Palárika – vestibul
    3.                    Základná škola Milana Mravca Raková – Ústredie
    4.                    Materská škola Raková – Korcháň

pdfvolebné okrsky a volebné miestnosti

      Menovanie zapisovateľov oksrkových volebných komisií 

Starosta obce vymenoval zapisovateľky okrskových volebných komisií v obci Raková pre voľby prezidenta SR 16. marca 2019 (prvé kolo) a prípadne 30. marca 2019 (druhé kolo) nasledovne:

číslo okrsku   zapisovateľka                  email                                        tel.
    1.              Mgr. Martina Golisová      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.       041/4341059
    2.              Katarína Stráňavová         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  041/4341256
    3.              Mária Paštrnáková          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.    041/4341513
    4.             Jana Larišová                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.            041/4341155

pdfmenovanie zapisovateľov okrskových komisií

      Doručovanie oznámení - delegovanie členov do OVK

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môžu zástupcovia politických strán alebo koalície, a petičný výbor doručiť v lehote do

11. februára 2019 do 24:00 hod.

na Obecný úrad v Rakovej v stránkove dni počas úradných hodín v listinnej forme osobne do podateľne, alebo poštou

na adresu: Obecný úrad Raková, Raková 140, 023 51

elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

pdfdoručovanie oznámení - delegovanie členov do OVK

Preberanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií mimo úradných hodín:

pdfpreberanie oznámení mimo úradné hodiny

      Hlasovací preukaz

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

      Informácia pre voliča

pdfInformácia pre voliča

Počet obyvateľov k 31.12.2017 - 5549

Počet narodených 71

Počet prisťahovaných 66

Počet zomretých 55

Počet odsťahovaných 50

 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2018 - 5581

Prírastok 32 obyvateľov .

Okresný úrad Čadca odvolal mimoriadnu situáciu spôsobenú silným snežením dňa 18.1.2019 o 12:00.

 

pdfOdvolanie Mimoriadnej situácie