1510655733 zoznam 21 lokalit v ktorych bude do konca novembra odstavena elektrina

Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovanej údržby na elektrických zariadeniach dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

pdfZoznam odberných miest 02.10.2018

pdfZoznam odberných miest 18.10.2018

pdfZoznam odberných miest 18.10.2018

pdfZoznam odberných miest 23.10.2018

tak je pomenovaný podporený projekt na ktorý získala obec Raková finančné prostriedky z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Kraj každoročne podporuje rekonštrukciu miestnej infraštruktúry malých rozmerov. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a pohodlia cestovania verejnými dopravnými prostriedkami. Druhou najviac využívanou autobusovou zastávkou v obci je Raková Goralka. V utorok 21.augusta 2018 sa do nej „zahryzli“ stavebné mechanizmy. V rámci rekonštrukcie bude vymenený starý asfaltový a betónový povrch za zámkovú dlažbu. Pôvodná plechová čakáreň nahradení nová, moderného vzhľadu

 

20180921 151524

20180921 151536

zsk 560

 100

Nedeľa 9. september bola pre našu obec sviatočným dňom. Pri príležitosti zasvätenia nášho kostola Narodeniu Panny Márie sme spoločne slávili Rakovské hody. Nedeľňajšie počasie nám prialo a tak  nám umožnilo  po prvý krát prežiť slávnostnú svätú omšu  priamo na Námestí Jána Palárika.  Slávnostnú sv. omšu  celebroval  významný hosť  grekokatolícky kňaz vdp. Ján Krupa, redaktor rádia Lumen, spolu s našim pánom farárom vdp. Jankom Uskobom. Svätú omšu doprevádzal náš chrámový zbor Gaudium a folklórna skupina Rakovanka.

eu

 

kf

Obec Raková na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/233.
Prijímateľ:
Názov: Obec Raková
Sídlo: Raková 140, 023 51 Raková
IČO: 00 314 234
Kód projektu: 310011K798
Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Celkové finančné náklady: 182 076,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 172 972,20 EUR

DSC 0212

Prázdniny nám už zaklopali na dvere. Deti z Rakovej ich privítali hneď prvú prázdninovú nedeľu na Námestí Jána Palárika v Rakovej.